Posts Tagged ‘Taylor Swift’

تيلور سوئيف برنده بهترين خواننده سال از طرف موسسه نارم

(more…)

Advertisements

تیلور سوئیفت در مهمانی خیریه موزه متروپلیتن

MET Ball 2010

در نيويورك

(more…)

عكسهايي از آخرين اجراي تيلور سوئيف

(more…)

تيلور سوئيف بهمراه اعضاي گروه كنسرتش در حال قدم زدن در كاليفرنيا

(more…)

عكسهاي تيلور سوئيف در شماره جديد مجله اله

Taylor Swift Elle US April 2010

(more…)

عكسهاي تيلور سوئيف در كنسرت فلوريدا

(more…)

عكس و اسامي برندگان نهايي مراسم

2010 People’s Choice Awards

Jessica Alba with Ashton Kutcher

(more…)